V novembri napriek zime a dažďu došlo na stretko viac než 50 ľudí. Tak ako je v poslednej dobre už zvykom, takmer polovička prišla už pred siedmou večer. ;-)

Vyššia účasť sa prejavila aj v tom, že sme sa takmer od začiatku roztiahli do oboch miestností a rozhovor sa rozpadol na viacero skupiniek. To pomohlo hlavne nováčikom, predsa len je ľahšie zapojiť sa do rozhovoru pri stole kde sedí 6 ľudí, ako v oveľa väčšej skupine.