V novembri napriek zime a dažďu došlo na stretko viac než 50 ľudí. Tak ako je v poslednej dobre už zvykom, takmer polovička prišla už pred siedmou večer. ;-)

Vyššia účasť sa prejavila aj v tom, že sme sa takmer od začiatku roztiahli do oboch miestností a rozhovor sa rozpadol na viacero skupiniek. To pomohlo hlavne nováčikom, predsa len je ľahšie zapojiť sa do rozhovoru pri stole kde sedí 6 ľudí, ako v oveľa väčšej skupine.

Ak prídem desať minúť po začiatku stretka a hľadám voľnú stoličku, okamžite ma napadnú dve veci. Dnes asi musím starostlivo vyberať, kam si sadnem, lebo presúvať sa bude ťažké, ak nie priamo nemožné. A za druhé, kde do čerta mám dať tú ceduľku, aby ju bolo vidno keď nás je tak veľa :-D

Bola nás veľa aj preto, že opäť prišlo niekoľko nových žien, mužov a hlavne párov... A tu by som sa aj trochu pozastavil.

Na poslednom BDSM stretnutí sme sa zišli v menšom počte (cca 20 ľudí), než sme očakávali, ale táto skutočnosť nám neubrala na kvalite. Prispelo k tomu určite aj to, že veľká časť košických párov bola tento víkend na akčnej "Upper Floor" BDSM chate. Memento, že občas ľavá ruka nevie, čo robí pravá, a potom to tak dopadne... :-D.

Rozhovory sa viedli najmä na témy rôznych BDSM akcií, ktoré sa uskutočnia v dohľadnej dobe (Darkplay, Fetish Weekend, akcie na západe a akčné chaty, ako je Zámoček v októbri).